Přihlášení uživatele
Jsme registrováni u  Asociace českých pojišťovacích makléřů

Vítejte na stránkách společnosti NPS Group s.r.o.

Společnost NPS Group s.r.o. je nezávislá pojišťovací makléřská společnost působící na pojistném trhu od roku 1999.
Zakladatelé společnosti pracují v pojišťovnictví od roku 1990.

Přinášíme svým klientům vždy nejvýhodnější řešení z hlediska ceny, podmínek a služeb. Pro své klienty vyhledáváme optimální pojistnou ochranu a zprostředkováváme pojištění. Nejsme smluvně vázáni pouze k jedné pojišťovně, ale máme uzavřeny smlouvy s řadou pojistitelů působících v České republice. Tímto se značně rozšiřují možnosti pro co nejvýhodnější krytí pojistných rizik.

Poskytujeme komplexní servis v oblasti pojištění průmyslových rizik, pojištění podnikatelů, zemědělců, obcí a občanů. Pro každého klienta zpracujeme nabídku pojištění od několika pojistitelů na základě analýzy rizik a našich zkušeností přičemž je tato služba pro zájemce o pojištění nabízena zdarma a nijak je nezavazuje.

Pro klienty je jistě důležitá skutečnost, že jsme společnost registrovaná u Asociace českých pojišťovací makléřů. Přijetí naší společnosti do asociace svědčí o vysoké kvalitě a spolehlivosti práce celé společnosti, našich zastoupení a zástupců.

Mezi registrovanými makléřskými společnostmi jsme se postupně vypracovali mezi první elitní „třicítku“ společností, které poskytují tyto služby firmám i fyzickým osobám.  O progresivním vývoji společnosti svědčí i neustále rostoucí objem zprostředkovaného pojistného, který za rok 2010 překročil 179 mil. Kč. Věříme, že stejně pozitivní trend bude pokračovat i v následujících letech.

Rádi Vás přivítáme i k nezávaznému pohovoru, a to jak v mateřské kanceláři v Kolíně, tak i ve všech našich zastoupeních po celé ČR. Jejich přehled i všechny potřebné informace vč. kontaktů najdete v záložce "Pobočky" naší webové prezentace.