AUTOPOJIŠTĚNÍ

POVINNÉ RUČENÍ

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (lidově řečeno povinné ručení) poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ škody způsobené provozem vozidla. Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného/poškozených. Minimální zákonem stanovený limit plnění z POV je 35 000 000 Kč na škodu na životě a zdraví na každého zraněného nebo usmrceného a 35 000 000 Kč na škodu na majetku pro všechny poškozené.
Všechna práva a povinnosti účastníků tohoto pojištění jsou vedle pojistných podmínek definována zákonem č. 168/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Havarijní pojištění poskytuje ochranu vašeho vlastního vozidla pro případ jeho zničení, poškození nebo odcizení.
Předmětem pojištění mohou být vozidla všech kategorií (osobní, nákladní, motocykly, autobusy, návěsy, čtyřkolky atd.).
Oproti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (POV) je tento druh pojištění dobrovolný, a záleží tedy na každém vlastníkovi vozidla, zda se pro toto pojištění rozhodne.

DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ

Kromě povinného ručení a havarijního pojištění je možné sjednat také širokou škálu doplňkových pojištění, která souvisí s provozem vozidla a přepravou osob i věcí. Díky tomu pojištění ve výsledku uspokojí všechny vaše potřeby.

pojištění čelního skla nebo všech skel ve vozidle,
pojištění osob ve vozidle (úrazové pojištění),
pojištění zavazadel,
připojištění přírodních rizik,
připojištění střetu se zvěří a poškození zvěří
připojištění činnosti vozidla jako pracovního stroje
úhrada nákladů na zapůjčení náhradního vozidla,
připojištění asistenčních služeb,
připojištění smrt rodičů při dopravní nehodě
připojištění pořizovací ceny vozidla – pojištění GAP

ASISTENČNÍ SLUŽBY

Nárok na bezplatné silniční asistenční služby v případě havárie, ale i pouhé poruchy vozidla můžete získat sjednáním povinného ručení nebo základního havarijního pojištění. Navíc pojišťovny nabízí možnost rozšíření asistenčních služeb, a to formou připojištění.

Varianty asistenčního pojištění:

 • informace a rady jak postupovat (např. po nehodě)
 • pomoc s vyplněním Záznamu o dopravní nehodě
 • telefonická navigace při ztrátě orientace
 • telefonické tlumočení (např. při jednání s účastníky nehody)
 • vyhledání a zprostředkování dodavatelů služeb (např. hotelu, opravny)
 • náhradní vozidlo
 • v případě defektu pneumatiky, vybití baterie zaplatíme pomoc
 • v případě záměny paliva, uhradíme odtah do servisu
 • rady od právníků
 • informace o právních předpisech a postupech v oblasti provozu silničních vozidel
 • zajištění kontaktů na advokáty, soudy, matriky, notáře, policii, velvyslanectví...
 • zprostředkování kvalifikovaného právníka
 • překlady a tlumočení
NAHORU