O NÁS

Společnost NPS Group s.r.o. působí na pojistném trhu od roku 1999.

Garantujeme svým klientům vysokou odbornost a prvotřídní kvalitu makléřských služeb, které poskytuje po celém uzemí České republiky i Slovenské republiky. NPS Group s.r.o. vystupuje jako pojišťovací makléř, pojišťovací agent a od roku 2013 také jako investiční zprostředkovatel řádně registrovaný rozhodnutím České národní banky .

Máme uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu - profesní odpovědnost na částku 50 mil.  Kč. Společnost se řídí kodexem etiky pojišťovacích makléřů.

Tým pracovíků společnosti NPS Group s.r.o. má potřebné odborné znalosti, praktické zkušenosti a dovednosti.

Pro své klienty vyhledáváme optimální pojistnou ochranu a zprostředkováváme pojištění. Nejsme smluvně vázáni pouze k jednomu výhradnímu pojistiteli. Zprostředkovatelské smlouvy máme uzavřeny s celou řadou předních domácích i zahraničních pojišťoven působících na pojistném trhu v České republice.

Společnost NPS Group s.r.o. je členem Asociace českých pojišťovacích makléřů, což je prestižní profesní organizace, která má vysoké mezinároní renomé a pro informované klienty a pojistitele je známkou vysoké odbornosti a solidnosti.

...

NAŠE SLUŽBY

Služby naší společnosti jsou snadno dostupné klientům všech kategorií. Jsme schopni se přizpůsobit individuálním přáním klientů a díky zdokonalování naší nabídky uspokojit jejich požadavky pojistné ochrany.

Poskytování nabízených služeb je bezplatné.
Činnost společnosti NPS Group s.r.o. je hrazena odměnou (=provizí) tou pojišťovnou, u které následně klient uzavře pojistnou smlouvu. Tato provize není navýšením pojistného, jedná se o nákladovou položku pojišťovny.

Základním požadavkem k zajištění služeb nabízených naší společností je udělení plné moci klientem společnosti NPS Group s.r.o. nebo uzavřením mandátní smlouvy či smlouvy o spolupráci za účelem jeho zastupování při pojištění.

Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti NPS Group s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů

pdf soubor

VÝVOJ VÝŠE ZPROSTŘEDKOVANÉHO POJISTNÉHO

Pojistné 2021
NAHORU