POJIŠTĚNÍ OBČANŮ

POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

Do pojištění motorových vozidel patří zákonem povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které chrání proti škodám způsobeným provozováním vozidla, nebo volitelné pojistné produkty, jež chrání samotné vozidlo, jejich sjednání je dobrovolné.
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, často zvané jako povinné ručení, představuje zákonnou podmínku pro to, aby vozidlo mohlo být používáno nebo ponecháno na veřejných komunikacích. Kryje odpovědnostní škody.

Havarijním pojištěním je možné krýt škody z rizika havárie a škody způsobené živly, vandalizmem nebo odcizením. Jednotlivá dílčí rizika havarijního pojištění je též často možné připojistit k povinnému ručení. Více v záložce autopojištění….

POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Pojištění majetku přináší řadu možností, jak váš majetek co nejlépe zajistit proti následkům nahodilých událostí. Zahrnuje pojistná rizika, která potenciálně ohrožují váš movitý i nemovitý majetek.

Pojištění budov poskytuje pojistnou ochranu obytných budov a souvisejících staveb, umístěných na tomtéž pozemku.Předmětem pojištění může být tedy rodinný dům, bytový dům, rekreační chalupa či chata, byt v osobním vlastnictví, garáž a další stavby, jako jsou ploty, bazény, skleníky apod.

Pojištění domácnosti je pojištěním souboru movitých věcí, tvořících zařízení domácnosti a sloužících jejímu provozu nebo uspokojování potřeb členů pojištěné domácnosti. Pojištěny mohou být též součásti stavby a příslušenství budov jako např. plovoucí podlaha, kuchyňská linka, obklady stěn a stropů apod.
Místem pojištění jsou obytné prostory bytu na uvedené adrese a obvykle i některé prostory mimo tento byt, jako např. půda, sklep či jiné nebytové prostory.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění vás chrání v situaci, kdy v běžném občanském životě způsobíte někomu škodu, kterou jste povinni nahradit. Pokryje újmy, které způsobíte třetí osobě v souvislosti s držbou nemovité věci, vedením domácnosti, provozem jejího zařízení, při zábavě, rekreačním sportu, jako vlastník nebo opatrovatel drobného domácího zvířete nebo jako vlastník nebo provozovatel vybraného malého plavidla.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Cestovní pojištění kryje rizika spojená s náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou zavazadel nebo způsobení škody třetí osobě v průběhu jednorázových nebo opakovaných turistických a pracovních cest do zahraničí (pojistná smlouva pro opakování má dobu platnosti zpravidla jeden rok).
Náklady na léčbu v některých cizích zemích mnohonásobně převyšují náklady na léčbu v ČR. I když mají naši občané při pobytu ve státech Evropské unie nárok na zdravotní péči na účet svých zdravotních pojišťoven (Evropský zdravotní průkaz), v mnoha případech je vyžadována vysoká spoluúčast, kterou zdravotní pojišťovny nehradí. Z EZP také není kryta repatriace zpět do vlasti. Na cestách hrozí nejenom zdravotní rizika, ale i další rizika, jako jsou např. krádež zavazadel, jejich ztráta při letecké dopravě, riziko neúmyslného způsobení škody třetí osobě, riziko úrazu a další.

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Životní pojištění  slouží k pojistné ochraně pro případy smrti, úrazu, nemoci i dalších rizik. Správně nastavené pojištění vás ochrání před nedostatkem peněz v případě, že by vám po úrazu nebo nemoci klesl příjem nebo jste příjem neměli vůbec. Jednotlivá pojištění si poskládáte přesně podle vašich potřeb. Nejdůležitější je zpravidla pojištění smrti, invalidity, vážných úrazů a nemocí.
Pokud chcete, můžete si navíc tvořit i peněžní rezervu. Vedle pojištění životních rizik můžete využít pojištění i k odložení části svých volných peněz. Ukládat pravidelně každý měsíc nebo vkládejte libovolnou částku, kdy se vám to hodí. V rámci životního pojištění ve variantě s investiční složkou můžete navíc využít některé investiční fondy.

POJIŠTĚNÍ ZVÍŘAT

Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů za ošetření ve veterinárním zařízení v případě náhlého onemocnění nebo v případě úrazu zvířete. Pojistit lze pes domácí či kočka domácí. Nejenže získáte jistotu, že v případě zlomeniny nebo zdravotních obtíží a nutného ošetření Vám s úhradou ve velké míře pomůže i pojišťovna, ale je možnost připojistit si odpovědnost za škody způsobené pejskem, případně jeho úhyn.

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY

Pojištění právní ochrany vám nabídne pomoc ve složitých či naléhavých situacích – např. telefonické poradenství, kontrola smluv, zastoupení advokátem, zajištění svědků, zaplacení kauce, uhrazení nákladů specialistů, poplatků a nákladů na soudní řízení, znalecké posudky, výdajů a nákladů protistrany a státu, nákladů pojištěného na cesty k soudu atd.

POJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÝCH RIZIK

Pojištění kybernetických a internetových rizik nabízí právní ochranu a finanční náhradu v případě určitých rizik, které vás mohou zastihnout na Internetu. Součástí jsou asistenční služby, nepřetržitá pomoc na telefonu, právní pomoc odborníků, zajištění nápravy situace, popř. finanční odškodnění. Kdy vám může toto pojištění pomoci? Při potížích s nákupem v e-shopu (chybné dodání či nedodání zboží, reklamace), při neoprávněném použití vaší platební karty (neoprávněné použití pro on-line platbu, výběr peněz z bankomatu), při útoku na váš bankovní účet či úspěšném phishingovém útoku (podvodný e-mail, který z vás vyláká osobní či přístupové údaje), při poškození vaší pověsti na internetu a sociálních sítích včetně kyberšikany.

NAHORU