POJIŠTĚNÍ ZEMĚDĚLCŮ

POJIŠTĚNÍ PLODIN

Pojištění plodin minimalizuje důsledky událostí způsobených zejména nepříznivými projevy počasí. Pojištění zmírní jejich dopad na hospodářství.

POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Pojištění proti nákazám a dalším hromadným škodám

Základní pojištění se vztahuje na případy škod v důsledku uhynutí, utracení nebo nutné porážky hospodářských zvířat.Pojištění se vztahuje obecně na hospodářská zvířata. Nejčastěji chovatelé pojišťují skot, prasata, ovce a drůbež.

POJIŠTĚNÍ LESNÍCH POROSTŮ

V posledních letech se často setkáváme s dlouhými obdobími sucha často spojených s vysokými teplotami, které mohou snadno způsobit lesní požáry. Toto riziko narůstá zvláště na suchých písčitých půdách. Významným nebezpečím pro lesní porosty je samozřejmě také vichřice a u lesních školek i povodeň.

U lesních porostů existuje několik typů pojištění. Kromě samotné hodnoty dřeva lze pojistit i zvýšené náklady na vytěžení nebo náklady na nové zalesnění.

POJIŠTĚNÍ STROJŮ

Moderní zemědělský podnik disponuje řadou nákladných strojních zařízení, která jsou pro jeho provoz nepostradatelná. Od mobilních pracovních strojů jako jsou postřikovače, sklízecí mlátičky a řezačky často ohrožované požárem přímo na poli, přes speciální druhy traktorů, až po technologii na dojení a chlazení mléka.

Pojištění zemědělských strojů se rozděluje na pevně instalované stroje a na mobilní pracovní stroje, pro něž pojišťovny připravily speciální pojistné produkty. Pojištění kryje nejen živelné události a odcizení, ale i vnitřní havárie či poruchy vinou nepozornosti obsluhy.

NAHORU